Aviz juridic

Site-ul https://alibooster.com/ro/ este găzduit pe serverele americane GoDaddy.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI ALIBOOSTER.COM

Această politică de confidențialitate se aplică site-ului: https://alibooster.com/ro/.

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a expune utilizatorii site-ului la:

Modul în care datele lor personale sunt colectate și prelucrate. Toate datele capabile să identifice un utilizator trebuie considerate date cu caracter personal. Acestea includ numele și prenumele, vârsta, adresa poștală, adresa de e-mail, locația utilizatorului sau chiar adresa IP a acestuia ;

Care sunt drepturile utilizatorilor cu privire la aceste date ;

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate ;

Cui se transmit aceste date ;

Eventual, politica site-ului cu privire la fișierele „cookie”.

Această politică de confidențialitate completează notificările legale și Condițiile generale de utilizare pe care utilizatorii le pot consulta la adresa de mai jos: https://alibooster.com/ro/content/3-conditions-utilisation 

ARTICOLUL 1: PRINCIPII GENERALE PRIVIND CULEGEREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

În conformitate cu prevederile articolului 5 din Regulamentul European 2016/679, colectarea și prelucrarea datelor de la utilizatorii site-ului respectă următoarele principii:

Legalitate, loialitate și transparență: datele pot fi colectate și prelucrate numai cu acordul utilizatorului care deține datele. De fiecare dată când sunt colectate date cu caracter personal, utilizatorul va fi informat că datele sale sunt colectate și din ce motive sunt colectate datele sale ;

Scopuri limitate: colectarea și prelucrarea datelor se realizează pentru a îndeplini unul sau mai multe obiective determinate în prezentele condiții generale de utilizare ;

Minimizarea colectarii si prelucrarii datelor: sunt colectate doar datele necesare pentru buna executie a obiectivelor urmarite de site ;

Reținerea datelor redusă în timp: datele sunt păstrate pentru o perioadă limitată, despre care utilizatorul este informat. Dacă termenul de valabilitate nu poate fi comunicat utilizatorului ;

Integritatea și confidențialitatea datelor colectate și prelucrate: operatorul de date se obligă să garanteze integritatea și confidențialitatea datelor colectate.

Pentru a fi legale, și în conformitate cu cerințele articolului 6 din Regulamentul European 2016/679, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pot avea loc numai dacă acestea respectă cel puțin una dintre condițiile de mai jos

Utilizatorul și-a dat în mod expres consimțământul pentru prelucrare ;

Prelucrarea este necesară pentru buna executare a unui contract ;

Prelucrarea îndeplinește o obligație legală ;

Prelucrarea se explică printr-o necesitate legată de protecția intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice ;

Prelucrarea poate fi explicată printr-o necesitate legată de executarea unei misiuni de interes public sau care ține de exercițiul autorității publice ;

Prelucrarea și colectarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul intereselor legitime și private urmărite de operator sau de un terț.

ARTICOLUL 2: DATELE PERSONALE CULEGATE SI PRELUCRATE IN CONTEXTUL NAVIGĂRII PE SITE

A. DATE CULEGATE ȘI PRELUCRATE ȘI MODALITATE DE CULEGERE

Datele personale colectate pe site https://alibooster.com/ro/ sunt următoarele :

Prenume, prenume, adresa poștală, adresa de e-mail, număr de telefon

Aceste date sunt colectate atunci când utilizatorul efectuează una dintre următoarele operațiuni pe site:

Vizitarea site-ului, înregistrarea și comanda

În plus, la plata pe site, dovada tranzacției inclusiv formularul de comandă și factura vor fi păstrate în sistemele informatice ale editorului site-ului.

Operatorul de date va păstra toate datele colectate în sistemele informatice ale site-ului său în condiții rezonabile de securitate pe o perioadă de: 2 luni.

Colectarea și prelucrarea datelor servesc următoarelor scopuri:

Oferiți o utilizare optimă

B. TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE TERȚI

Datele personale colectate de site nu sunt transmise niciunui tert, ci sunt prelucrate doar de editorul site-ului.

C. GĂZDUIRE DE DATE

Site-ul https://alibooster.com/ro/ este găzduit de GoDaddy.

ARTICOLUL 4: RESPONSABIL PRELUCRAREA DATELOR ŞI DELEGAT PENTRU PROTECŢIA DATELOR

A. PROCESATORUL DE DATE

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este: Ihsane, administrator web. El poate fi contactat după cum urmează:

Prin e-mail de contact [at] https://alibooster.com/ro/

Operatorul de date este responsabil pentru determinarea scopurilor și mijloacelor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

B. OBLIGAȚII ALE PROCESATORULUI DE DATE

Operatorul de date se obligă să protejeze datele cu caracter personal colectate, să nu le transmită unor terți fără ca utilizatorul să fi fost informat și să respecte scopurile pentru care aceste date au fost colectate.

Site-ul are un certificat SSL pentru a garanta că informațiile și transferul de date care trec prin site sunt securizate.

Un certificat SSL (Certificat „Secure Socket Layer”) are ca scop securizarea datelor schimbate între utilizator și site.

În plus, operatorul de date se obligă să notifice utilizatorul în cazul rectificării sau ștergerii datelor, cu excepția cazului în care aceasta implică formalități, costuri și proceduri disproporționate pentru utilizator.

În cazul în care integritatea, confidențialitatea sau securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este compromisă, operatorul de date se obligă să informeze utilizatorul prin orice mijloc.

C. RESPONSABILUL DE PROTECȚIA DATELOR

De asemenea, utilizatorul este informat că următoarea persoană a fost numită Responsabil cu protecția datelor: Vincent, administrator web.

Rolul responsabilului cu protecția datelor este de a asigura implementarea corespunzătoare a prevederilor naționale și supranaționale referitoare la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. El este uneori numit DPO (pentru Data Protection Officer).

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat după cum urmează:

Prin e-mail de contact [at] https://alibooster.com/ro/

ARTICOLUL 5: DREPTURILE UTILIZATORULUI

În conformitate cu reglementările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorul are drepturile enumerate mai jos.

Pentru ca operatorul de date să-și dea curs solicitării, utilizatorul este obligat să-i comunice: numele și prenumele său precum și adresa de e-mail și, dacă este cazul, numărul de cont sau de spațiu personal sau abonatul.

Operatorul de date este obligat să răspundă utilizatorului în termen de maximum 30 (treizeci) de zile.

A. PREZENTAREA DREPTURILOR UTILIZATORULUI PRIVIND CULEGEREA SI PRELUCRAREA DATELOR

are. Dreptul de acces, rectificare și dreptul la ștergere

Utilizatorul poate citi, actualiza, modifica sau solicita ștergerea datelor care îl privesc, respectând procedura de mai jos:

Utilizatorul trebuie să trimită un e-mail administratorului web

Dacă are unul, utilizatorul are dreptul de a solicita ștergerea spațiului său personal urmând următoarea procedură:

Utilizatorul trebuie să contacteze administratorul și să solicite ștergerea datelor

b. Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorul are dreptul de a solicita portabilitatea datelor sale personale, deținute de site, către un alt site, prin respectarea procedurii de mai jos:

Utilizatorul trebuie să contacteze administratorul și să își facă cererea

vs. Dreptul la limitare și opoziție la prelucrarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a solicita limitarea sau de a se opune prelucrării datelor sale de către site, fără ca site-ul să poată refuza, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive legitime și imperioase, care pot prevala asupra intereselor și drepturilor și libertăți ale utilizatorului.

Pentru a solicita limitarea prelucrării datelor lor sau pentru a formula o opoziție la prelucrarea datelor sale, utilizatorul trebuie să urmeze următoarea procedură:

Utilizatorul trebuie să contacteze administratorul și să își facă cererea

d. Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe un proces automatizat

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, utilizatorul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe un proces automatizat dacă decizia produce efecte juridice care îl privesc, sau îl afectează semnificativ într-un mod similar.

e. Dreptul de a stabili soarta datelor după moarte

Utilizatorului i se reamintește că poate organiza ce ar trebui să se întâmple cu datele sale colectate și prelucrate în cazul decesului, în conformitate cu legea nr.2016-1321 din 7 octombrie 2016.

f. Dreptul de a sesiza problema autorității de supraveghere competente

În cazul în care operatorul decide să nu răspundă solicitării utilizatorului, iar utilizatorul dorește să conteste această decizie, sau, dacă consideră că unul dintre drepturile enumerate mai sus, este îndreptățit să contacteze CNIL (Comisia Națională de Informare). Tehnologie și libertăți, https://www.cnil.fr) sau orice judecător competent.

B. DATELE PERSONALE ALE MINORILOR

În conformitate cu prevederile articolului 8 din Regulamentul European 2016/679 și ale Legii privind protecția datelor, doar minorii cu vârsta de 15 ani sau peste își pot da acordul pentru prelucrarea datelor lor personale.

În cazul în care utilizatorul este un minor sub 15 ani, va fi necesar acordul unui reprezentant legal pentru ca datele cu caracter personal să poată fi colectate și prelucrate.

Editorul site-ului își rezervă dreptul de a verifica prin orice mijloace dacă utilizatorul are vârsta de peste 15 ani, sau că a obținut acordul unui reprezentant legal înainte de a naviga pe site.

ARTICOLUL 6: UTILIZAREA FIȘIERELOR „COOKIES”

Site-ul poate folosi tehnici „cookie”.

Un „cookie” este un fișier mic (mai puțin de 4 KB), stocat de site pe hard disk-ul utilizatorului, care conține informații referitoare la obiceiurile de navigare ale utilizatorului.

Aceste fișiere îi permit să proceseze statistici și informații despre trafic, să faciliteze navigarea și să îmbunătățească serviciul pentru confortul utilizatorului.

Pentru utilizarea fișierelor „cookie” care implică salvarea și analiza datelor cu caracter personal, se solicită în mod necesar consimțământul utilizatorului.

Acest consimțământ al utilizatorului este considerat valabil pentru o perioadă de maximum 13 (treisprezece) luni. La sfârșitul acestei perioade, site-ul va cere din nou utilizatorului autorizația pentru a salva fișiere „cookie” pe hard disk.

are. Opoziția utilizatorului față de utilizarea fișierelor „cookie” de către site

Utilizatorul este informat că se poate opune înregistrării acestor fișiere „cookie” prin configurarea software-ului său de browser.

Dacă utilizatorul decide să dezactiveze fișierele „cookie”, acesta va putea continua să navigheze pe site. Cu toate acestea, orice defecțiune a site-ului cauzată de această manipulare nu poate fi considerată a fi din vina editorului site-ului.

b. Descrierea fișierelor „cookie” utilizate de site

Editorul site-ului atrage atenția utilizatorului asupra faptului că în timpul navigării sunt utilizate următoarele cookie-uri:

Google, Facebook

ARTICOLUL 7: CONDIȚII DE MODIFICARE A POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Această politică de confidențialitate poate fi consultată în orice moment la adresa indicată mai jos:

Editorul site-ului își rezervă dreptul de a-l modifica pentru a garanta conformitatea acestuia cu legislația în vigoare.

În consecință, utilizatorul este invitat să consulte în mod regulat această politică de confidențialitate pentru a fi la curent cu ultimele modificări care vor fi aduse acesteia.

Utilizatorul este informat că ultima actualizare a acestei politici de confidențialitate a avut loc la data de: 06.11.2023.