Juridisk varsel

Siden https://alibooster.com/no/ er vert på amerikanske GoDaddy-servere.

ALIBOOSTER.COM PERSONVERN

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet: https://alibooster.com/no/.

Formålet med denne konfidensialitetspolicyen er å avsløre brukere av nettstedet for:

Måten deres personopplysninger samles inn og behandles på. Alle data som kan identifisere en bruker må betraktes som personopplysninger. Disse inkluderer for- og etternavn, alder, postadresse, e-postadresse, plassering til brukeren eller til og med deres IP-adresse ;

Hva er rettighetene til brukere angående disse dataene ;

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn og behandles ;

Hvem disse dataene overføres til ;

Muligens nettstedets retningslinjer angående "informasjonskapsler"-filer.

Denne konfidensialitetspolicyen supplerer de juridiske merknadene og de generelle bruksvilkårene som brukere kan se på adressen nedenfor: https://alibooster.com/no/content/3-conditions-utilisation 

ARTIKKEL 1: GENERELLE PRINSIPPER VEDRØRENDE DATAINNSAMLING OG -BEHANDLING

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 i europeisk forordning 2016/679, respekterer innsamling og behandling av data fra brukere av nettstedet følgende prinsipper:

Lovlighet, lojalitet og åpenhet: data kan kun samles inn og behandles med samtykke fra brukeren som eier dataene. Hver gang personopplysninger samles inn, vil brukeren bli informert om at dataene deres samles inn, og av hvilke grunner dataene deres samles inn ;

Begrensede formål: innsamling og behandling av data utføres for å oppfylle ett eller flere mål fastsatt i disse generelle bruksvilkårene ;

Minimering av datainnsamling og -behandling: bare dataene som er nødvendige for riktig gjennomføring av målene som forfølges av nettstedet, samles inn ;

Oppbevaring av data reduseres over tid: data oppbevares i en begrenset periode, som brukeren blir informert om. Hvis holdbarheten ikke kan kommuniseres til brukeren ;

Integritet og konfidensialitet for data som samles inn og behandles: behandlingsansvarlig forplikter seg til å garantere integriteten og konfidensialiteten til dataene som samles inn.

For å være lovlig, og i samsvar med kravene i artikkel 6 i europeisk forordning 2016/679, kan innsamling og behandling av personopplysninger bare finne sted hvis de oppfyller minst ett av vilkårene nedenfor

Brukeren har uttrykkelig samtykket til behandlingen ;

Behandlingen er nødvendig for riktig oppfyllelse av en kontrakt ;

Behandlingen oppfyller en juridisk forpliktelse ;

Behandlingen er forklart av en nødvendighet knyttet til beskyttelse av vitale interesser til den registrerte eller til en annen fysisk person ;

Behandlingen kan forklares med en nødvendighet knyttet til utførelsen av et oppdrag av offentlig interesse eller som faller inn under utøvelse av offentlig myndighet ;

Behandling og innsamling av personopplysninger er nødvendig for formålet med legitime og private interesser som forfølges av behandlingsansvarlig eller av en tredjepart.

ARTIKKEL 2: PERSONOPPLYSNINGER SAMLET OG BEHANDLET I KONTEKSTEN AV Å BRUKE NETTSTEDET

A. DATA SAMLET OG BEHANDLET OG INNSAMLINGSMÅTE

Personopplysninger samlet inn på nettstedet https://alibooster.com/no/ er følgende:

Fornavn, etternavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer

Disse dataene samles inn når brukeren utfører en av følgende operasjoner på nettstedet:

Nettsidebesøk, registrering og bestilling

Videre, når du betaler på nettstedet, vil bevis på transaksjonen, inkludert bestillingsskjema og faktura, bli oppbevart i nettstedets utgivers datasystemer.

Behandlingsansvarlig vil oppbevare alle data som samles inn i datasystemene på nettstedet under rimelige sikkerhetsforhold i en periode på: 2 måneder.

Innsamling og behandling av data tjener følgende formål:

Tilby optimal bruk

B. OVERFØRING AV DATA TIL TREDJEPART

Personopplysningene som samles inn av nettstedet, overføres ikke til noen tredjepart, og behandles kun av nettstedets redaktør.

C. DATAVERTING

Siden https://alibooster.com/no/ er vert for GoDaddy.

ARTIKKEL 4: ANSVARLIG DATABEHANDLING OG DATABESKYTTELSESDELEGAT

A. DATABEHANDLEREN

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er: Ihsane, webadministrator. Han kan kontaktes på følgende måte:

Ved e-post kontakt [at] https://alibooster.com/no/

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for å fastsette formål og midler som brukes til å behandle personopplysninger.

B. FORPLIKTELSER FOR DATABEHANDLER

Den behandlingsansvarlige forplikter seg til å beskytte personopplysningene som samles inn, ikke overføre dem til tredjeparter uten at brukeren har blitt informert og respektere formålene som disse dataene ble samlet inn for.

Nettstedet har et SSL-sertifikat for å garantere at informasjonen og dataoverføringen som går gjennom siden er sikker.

Et SSL-sertifikat (“Secure Socket Layer”-sertifikat) har som mål å sikre dataene som utveksles mellom brukeren og nettstedet.

I tillegg forplikter den behandlingsansvarlige seg til å varsle brukeren ved retting eller sletting av opplysningene, med mindre dette medfører uforholdsmessige formaliteter, kostnader og prosedyrer for brukeren.

I tilfelle at integriteten, konfidensialiteten eller sikkerheten til brukerens personopplysninger kompromitteres, forplikter den behandlingsansvarlige seg til å informere brukeren på alle måter.

C. DATAVERNEN

Videre informeres brukeren om at følgende person er utnevnt til databeskyttelsesansvarlig: Vincent, webadministrator.

Datatilsynets rolle er å sikre riktig implementering av nasjonale og overnasjonale bestemmelser knyttet til innsamling og behandling av personopplysninger. Noen ganger kalles han DPO (for Data Protection Officer).

Personvernombudet kan kontaktes på følgende måte:

Ved e-post kontakt [at] https://alibooster.com/no/

ARTIKKEL 5: BRUKERRETTIGHETER

I henhold til regelverket om behandling av personopplysninger har brukeren rettighetene som er oppført nedenfor.

For at den behandlingsansvarlige skal imøtekomme forespørselen, må brukeren kommunisere til ham: hans for- og etternavn samt e-postadressen, og hvis relevant, hans konto- eller personlige plassnummer eller abonnent.

Den behandlingsansvarlige er pålagt å svare brukeren innen maksimalt 30 (tretti) dager.

A. PRESENTASJON AV BRUKERENS RETTIGHETER VEDRØRENDE DATAINNSAMLING OG -BEHANDLING

har. Rett til innsyn, retting og rett til sletting

Brukeren kan lese, oppdatere, endre eller be om sletting av data om ham, ved å respektere prosedyren angitt nedenfor:

Brukeren må sende en e-post til nettadministratoren

Hvis han har en, har brukeren rett til å be om sletting av sin personlige plass ved å følge følgende prosedyre:

Brukeren må kontakte administratoren og be om sletting av data

b. Rett til dataportabilitet

Brukeren har rett til å be om portabilitet av hans personlige data, som holdes av nettstedet, til et annet nettsted, ved å følge prosedyren nedenfor:

Brukeren må kontakte administratoren og gjøre sin forespørsel

vs. Rett til begrensning og motstand mot databehandling

Brukeren har rett til å be om begrensning eller motsette seg behandlingen av hans data på nettstedet, uten at nettstedet kan nekte, med mindre han viser at det eksisterer legitime og tvingende grunner som kan gå foran interessene og rettighetene og brukerens friheter.

For å be om begrensning av behandlingen av deres data eller å formulere en motstand mot behandlingen av deres data, må brukeren følge følgende prosedyre:

Brukeren må kontakte administratoren og gjøre sin forespørsel

d. Rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse utelukkende basert på en automatisert prosess

I samsvar med bestemmelsene i forordning 2016/679 har brukeren rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på en automatisert prosess dersom avgjørelsen gir rettsvirkninger for ham, eller vesentlig påvirker ham på lignende måte.

e. Rett til å bestemme skjebnen til data etter døden

Brukeren blir minnet om at han kan organisere hva som skal skje med hans data som samles inn og behandles dersom han dør, i henhold til lov nr. 2016-1321 av 7. oktober 2016.

f. Rett til å henvise saken til vedkommende tilsynsmyndighet

I tilfelle den behandlingsansvarlige bestemmer seg for å ikke svare på brukerens forespørsel, og brukeren ønsker å bestride denne avgjørelsen, eller hvis han mener at en av rettighetene som er oppført ovenfor, har han rett til å kontakte CNIL (National Commission for Information Teknologi og friheter, https://www.cnil.fr) eller en hvilken som helst kompetent dommer.

B. PERSONOPPLYSNINGER OM MINDREårige

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 8 i europeisk forordning 2016/679 og databeskyttelsesloven, kan bare mindreårige på 15 år eller eldre samtykke til behandlingen av personopplysningene deres.

Hvis brukeren er mindreårig under 15 år, vil det kreves samtykke fra en juridisk representant slik at personopplysninger kan samles inn og behandles.

Nettstedets redaktør forbeholder seg retten til på alle måter å bekrefte at brukeren er over 15 år, eller at han eller hun har innhentet samtykke fra en juridisk representant før han surfer på siden.

ARTIKKEL 6: BRUK AV "COOKIES"-FILER

Nettstedet kan bruke "informasjonskapsler"-teknikker.

En "informasjonskapsel" er en liten fil (mindre enn 4 KB), lagret av nettstedet på brukerens harddisk, som inneholder informasjon knyttet til brukerens surfevaner.

Disse filene lar den behandle statistikk og trafikkinformasjon, forenkle navigering og forbedre tjenesten for brukerkomfort.

For bruk av "cookie"-filer som involverer lagring og analyse av personopplysninger, er brukerens samtykke nødvendig.

Dette brukersamtykket anses som gyldig i en maksimal periode på 13 (tretten) måneder. På slutten av denne perioden vil nettstedet igjen be brukeren om autorisasjon til å lagre "cookie"-filer på harddisken.

har. Bruker motstand mot bruk av "cookies"-filer av nettstedet

Brukeren blir informert om at han kan motsette seg opptak av disse "informasjonskapsel"-filene ved å konfigurere nettleserprogramvaren.

Hvis brukeren bestemmer seg for å deaktivere "cookies"-filer, vil han eller hun kunne fortsette å surfe på siden. Enhver funksjonsfeil på nettstedet forårsaket av denne manipulasjonen kan imidlertid ikke anses å være nettstedets utgivers feil.

b. Beskrivelse av "informasjonskapsler"-filene som brukes av nettstedet

Nettstedredaktøren gjør brukerens oppmerksomhet på det faktum at følgende informasjonskapsler brukes under navigering:

Google, Facebook

ARTIKKEL 7: BETINGELSER FOR ENDRING AV KONFIDENSIALPOLITIKKEN

Denne personvernerklæringen kan konsulteres når som helst på adressen angitt nedenfor:

Nettstedets redaktør forbeholder seg retten til å endre det for å garantere at det overholder gjeldende lov.

Følgelig inviteres brukeren til regelmessig å konsultere denne konfidensialitetspolicyen for å holde seg informert om de siste endringene som vil bli gjort i den.

Brukeren er informert om at den siste oppdateringen av denne konfidensialitetspolicyen fant sted: 06/11/2023.