Forsendingar og tilbakeleveringar

Forsending av pakken din

Pakker vert vanlegvis sendt ut innen to dagar etter at betaling er motteke. Dei er sende via La Poste, med oppfølgingsnummer og utan signatur.

Fraktkostnadene inkluderer tilberedings- og pakkingskostnad og fraktkostnad. Kostnadene for forberedinga er faste, medan fraktkostnadene varierer avhengig av vekten av pakken. Vi anbefaler at alle artiklane dine vert sett saman. Me kan ikkje sette saman to bestillingar som er plassert særleg, og fraktkostnader gjeld for kvar av dei. Pakkene dine vert sendt på egen risiko, men det vert lagt særleg vekt på ømme ting.

Boksene er rett dimensjon, og eigene dine er på rett plass.

Toll og moms

Prisane våre er oppgjeve i euro per hest. Viss ein eller fleire skattar eller bidrag, særleg miljøskatte, vert oppretta eller endra oppover eller nedover, kan denne endringa bli omsett på salsprisa til artiklane i katalogane våre og salsdokumentene. Dei er garanterte for at dei ikkje vert trykt feil.

Toll eller andre lokale eller importavgjerningar eller statlege avgifter kan vera gjeldande. Slike rettar og beløp er ikkje for Seljaren. Det er kjøparen som står for og er ansvarleg for dette (deklarasjonar, betaling til dei kompetente og berørte styresmaktene, osv.). Seljaren inviterer kjøparen til å spørje om desse aspektane hos dei lokale styresmaktene. Telekommunikasjonskostnadene som er naudsynt for å få tilgang til nettsidene til Selskapet, skal borga av Kunder.